หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดพัทลุง ► ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน

 ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
ตลาดเด็ดประเทศไทยหลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นที่นาเก่า ที่ทิ้งรกร้างมากว่า 20 ปี 
ต้นตาลโตนด ที่ทางภาคใต้เรียกกันว่า ต้นโหนด เป็นที่มาของคำว่าใต้โหนด ซึ่งปลูกไว้บนคันนาเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว 
ภายหลังปกคลุมด้วยต้นไทร และต้นไม้อื่นที่งอกงามโดยธรรมชาติ กลายเป็นป่าเล็กๆ อีกฝั่งของถนนเป็นบ้านเดิม หลังบ้านมีลำคลอง 
สวนมะพร้าวดั้งเดิม โครงการในอนาคต จะเป็นพื้นที่ผู้สูงอายุเป็นหลัก

หลาดใต้โหนด ตั้งขึ้นที่บ้านนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2539 คุณกนกพงศ์ สงสมพันธุ์  ซึ่งเสียชีวิตในปี 2549    
พี่ชาย(คุณนิยุติ สงสมพันธุ์) ได้ตั้งใจทำให้ให้บ้านหลังนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะ เป็นที่อ่านหนังสือของชุมชน   
ต่อมา ร้านใต้โหนด บ้านนักเขียน และ เครือข่ายกินดี มีสุข จังหวัดพัทลุง ได้จับมือกันจัดตั้งเป็นตลาดท้องถิ่นด้วยคอนเซปต์  
“ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้าน ๆ”  เพื่อให้ชาวบ้านได้เอาสินค้าปลอดสารพิษ  อาหารพื้นถิ่น และงานฝีมือมาขาย เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา

ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนด
127 หมู่ที่ 4 บ้านศาลาม่วง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
หลาดใต้โหนดพัทลุง เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 16.00 น.
เบอร์โทร 074-673616
เฟสบุ้ค https://www.facebook.com/Tainodgreenmarket/
แผนที่ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนด บน Google Map https://goo.gl/maps/RgE2q7cL2Un

รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
ตลาดเด็ดประเทศไทยหลาดใต้โหนด จังหวัดพัทลุง บนพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นที่นาเก่า ที่ทิ้งรกร้างมากว่า 20 ปี 
ต้นตาลโตนด ที่ทางภาคใต้เรียกกันว่า ต้นโหนด เป็นที่มาของคำว่าใต้โหนด ซึ่งปลูกไว้บนคันนาเมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว 
ภายหลังปกคลุมด้วยต้นไทร และต้นไม้อื่นที่งอกงามโดยธรรมชาติ กลายเป็นป่าเล็กๆ อีกฝั่งของถนนเป็นบ้านเดิม หลังบ้านมีลำคลอง 
สวนมะพร้าวดั้งเดิม โครงการในอนาคต จะเป็นพื้นที่ผู้สูงอายุเป็นหลัก

หลาดใต้โหนด ตั้งขึ้นที่บ้านนักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี 2539 คุณกนกพงศ์ สงสมพันธุ์  ซึ่งเสียชีวิตในปี 2549    
พี่ชาย(คุณนิยุติ สงสมพันธุ์) ได้ตั้งใจทำให้ให้บ้านหลังนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะ เป็นที่อ่านหนังสือของชุมชน   
ต่อมา ร้านใต้โหนด บ้านนักเขียน และ เครือข่ายกินดี มีสุข จังหวัดพัทลุง ได้จับมือกันจัดตั้งเป็นตลาดท้องถิ่นด้วยคอนเซปต์  
“ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้าน ๆ”  เพื่อให้ชาวบ้านได้เอาสินค้าปลอดสารพิษ  อาหารพื้นถิ่น และงานฝีมือมาขาย เมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมา

ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนด
127 หมู่ที่ 4 บ้านศาลาม่วง ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
หลาดใต้โหนดพัทลุง เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 16.00 น.
เบอร์โทร 074-673616
เฟสบุ้ค https://www.facebook.com/Tainodgreenmarket/
แผนที่ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนด บน Google Map https://goo.gl/maps/RgE2q7cL2Un

ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:36 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
หลาดใต้โหนดพัทลุง

หลาดใต้โหนดพัทลุง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:38 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน

ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:38 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
ภาชนะใส่อาหารเก๋ไก๋ วัสดุจากธรรมชาติ

ภาชนะใส่อาหารเก๋ไก๋ วัสดุจากธรรมชาติ


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:39 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
ภาชนะใส่อาหารเก๋ไก๋ วัสดุจากธรรมชาติ

ภาชนะใส่อาหารเก๋ไก๋ วัสดุจากธรรมชาติ


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:40 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:40 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:41 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:41 น.

ความคิดเห็นที่ 8
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:42 น.

ความคิดเห็นที่ 9
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:43 น.

ความคิดเห็นที่ 10
 
รูปภาพของ ตลาดต้องชม หลาดใต้โหนดพัทลุง ของใช้ ของกิน งานศิลป์บ้านบ้าน
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:43 น.
อ่านต่อทั้งหมด...

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดรีวิวเทศกาลรื่นเริงประเพณีทั่วไทย

 ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตาก - ตาก
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า (เหนือ) เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการสักการะองค์พระบรมธ...

 ปีใหม่นี้ กินข้าวใหม่ม้ง อำเภอพบพระ - ตาก
10-16 ม.ค. 2559 ณ สวนสาธารณะเกาะกลางบ้านป่าคา อ.พบพระ จ.ตาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวม...

 อิ่มบุญในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดควนสวรรค์ - ตรัง
มาเที่ยวงานบุญ อิ่มเอมใจ ในงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดควนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเ...

 เที่ยวประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2557 สงขลา - สงขลา
ปีนี้ประเพณีชักพระ (ลากพระ) จัดขึ้นที่บริเวณลานดอกแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา มีเรือพระหลายวัดร่วมเข้าประกว...

 ชมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 หัวข้อ อนาคตเกษตรไทย - สงขลา
มีโอกาศได้มาชมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 อีกครั้ง ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-1...

 เที่ยวงานเทศกาลโคมไฟ สวนสาธารณะหาดใหญ่ - สงขลา
แวะมาเที่ยวกันนะคะ จัดช่วงเดือน พ.ย. ถึง เดือน ก.พ. ของทุกปี คะ...

 ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร - ยโสธร
งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และ ความเชื่อทางศา...

 สีสันอ่างทอง งานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง - อ่างทอง
งานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จัดทุกๆปลายเดือน มีนาคม-ต้นเดือนก...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)