หน้าหลักเมืองไทย 360 องศา จังหวัดชุมพร ► สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร

 สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
สัมผัสธรรมชาติ และชมกวางรูซ่า ของสวนกวางหนองใหญ่
จังหวัดชุมพรบ้านเรา เหมาะแก่การพาเด็กๆ ไปศึกษา

มาดูประวัติความเป็นมา สวนกวางจังหวัดชุมพรกันบ้าง
ปี 2553 นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
สมัยนั้นเล็งเห็นว่าพื้นที่หนองใหญ่มีป่ามีน้ำ ทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ 
และมีบริเวณกว้าง เหมาะเป็นที่อยู่ของกวาง จึงได้ประสานงานไปยัง
กรมปศุสัตว์ เพื่อขอกวางมาเลี้ยงที่โครงการ ได้ตอบรับและส่งกวางอายุ 3 ปี 
จำนวน 10 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว มอบให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ 
ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสายพันธ์ุกวางที่นำมาปล่อย 
เป็นสายพันธ์ุรูซ่า ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางจังหวัดราชบุรี 
ทำการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจ ขายเนื้อ และ ตัดเขาขาย 
ซึ่งปัจจุบันมีกวางอาศัยอยู่ในพื้นที่หนองใหญ่ฯ มากกว่า 60 ตัว

ปี 2561 นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น 
ได้รับมอบหมายให้นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้าง สะพานแขวนเพื่อชมกวางภายในพื้นที่หนองใหญ่

ปี 2562 นายวิบูล รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้ทำการสนับสนุนงบประมาณ
จังหวัดชุมพรเพื่อก่อสร้างโครงการเศรษกิจพอเพียงตามรูปแบบประชารัฐ ศาลาเพื่อชมกวาง
และทิวทัศน์ สะพานแขวน ทางเดินธรรมชาติ และที่พักระหว่างทางเดินจำนวนเงิน 8 ล้านบาท

รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
สัมผัสธรรมชาติ และชมกวางรูซ่า ของสวนกวางหนองใหญ่
จังหวัดชุมพรบ้านเรา เหมาะแก่การพาเด็กๆ ไปศึกษา

มาดูประวัติความเป็นมา สวนกวางจังหวัดชุมพรกันบ้าง
ปี 2553 นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 
สมัยนั้นเล็งเห็นว่าพื้นที่หนองใหญ่มีป่ามีน้ำ ทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์ 
และมีบริเวณกว้าง เหมาะเป็นที่อยู่ของกวาง จึงได้ประสานงานไปยัง
กรมปศุสัตว์ เพื่อขอกวางมาเลี้ยงที่โครงการ ได้ตอบรับและส่งกวางอายุ 3 ปี 
จำนวน 10 ตัว ตัวผู้ 6 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว มอบให้กับโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ 
ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยสายพันธ์ุกวางที่นำมาปล่อย 
เป็นสายพันธ์ุรูซ่า ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางจังหวัดราชบุรี 
ทำการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจ ขายเนื้อ และ ตัดเขาขาย 
ซึ่งปัจจุบันมีกวางอาศัยอยู่ในพื้นที่หนองใหญ่ฯ มากกว่า 60 ตัว

ปี 2561 นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น 
ได้รับมอบหมายให้นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้าง สะพานแขวนเพื่อชมกวางภายในพื้นที่หนองใหญ่

ปี 2562 นายวิบูล รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้ทำการสนับสนุนงบประมาณ
จังหวัดชุมพรเพื่อก่อสร้างโครงการเศรษกิจพอเพียงตามรูปแบบประชารัฐ ศาลาเพื่อชมกวาง
และทิวทัศน์ สะพานแขวน ทางเดินธรรมชาติ และที่พักระหว่างทางเดินจำนวนเงิน 8 ล้านบาท

ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:02 น.


ลงด้านล่าง


ความคิดเห็นที่ 1
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
สะพานแขวนสวนกวาง

สะพานแขวนสวนกวาง


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:03 น.

ความคิดเห็นที่ 2
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:03 น.

ความคิดเห็นที่ 3
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
สวนกวางชุมพร

สวนกวางชุมพร


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:04 น.

ความคิดเห็นที่ 4
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:04 น.

ความคิดเห็นที่ 5
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:04 น.

ความคิดเห็นที่ 6
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:04 น.

ความคิดเห็นที่ 7
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:05 น.

ความคิดเห็นที่ 8
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
 

 


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:05 น.

ความคิดเห็นที่ 9
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
ประวัติ

ประวัติ


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:05 น.

ความคิดเห็นที่ 10
 
รูปภาพของ สิ้นปีพาเที่ยวสวนกวางหนองใหญ่@ชุมพร
กวางรูซ่า

กวางรูซ่า


ช่างถ่ายภาพ
 
pr
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 16:05 น.
อ่านต่อทั้งหมด...

เรื่องอื่น ๆ ในหมวดรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวทริปท่องเที่ยว

 Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง - ตรัง
Kip Box Garden Farm คีพบ๊อกซ์สวนดอกไม้เมืองตรัง เปิดสวนให้เข้าชม ต้อนรับวันแห่งความรัก เป็นจุดเช็คอ...

 สวนลุงเวศน์สวนดอกไม้ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรีจังหวัดตรัง - ตรัง
สวนลุงเวศน์ แลนด์มาร์คใหม่ของนาหมื่นศรี จังหวัดตรัง สวนดอกไม้ที่ใหญ่สุดในภาคใต้ ไม่ต้องไปไกลถึงภาคเ...

 ที่เกาะสมุยมันมีอะไร ที่ทำให้คุณนั้นต้องอยากไป... - สุราษฎร์ธานี
เมื่อพูดถึงเกาะสมุยก็จะนึกถึงเกาะที่น่าท่องเที่ยว มีทะเลสวยๆ มีต้นมะพร้าวเยอะๆ มีลิงปีนต้นมะพร้าว ...

 พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ตรัง อนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชีวิตคนเผาถ่าน - ตรัง
พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน จังหวัดตรัง มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ด้านการใช้ประโยชน์จา...

 ถ่ายรูปกับไดโนเสาร์ ปีนเขา ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ - ตรัง
ชมทะเลหมอก วังผาเมฆ ทะเลหมอกแห่งแรกของเมืองตรัง อากาศดี วิวหลักล้าน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และ ชม...

 จุดชมวิว เสม็ดนางชี Unseen ของพังงา - พังงา
เสม็ดนางชี คำนี้มีความหมายมาจากอะไร ? เสม็ด ในภาษาใต้ เหม็ด/หมด,เหม็ดผ้า(ยกผ้าขึ้น) และ นางชี คือแม่...

 เขาศูนย์ สุดยอดทะเลหมอก - นครศรีธรรมราช
ถ้านึกถึงทะเลหมอกอากาศเย็นๆ หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ แต่ที่นี่ เขาศูนย์ ทะเลหมอกภาค...

 ถ้ำเขาช้างหายถ้ำนี้มีเรื่องเล่า ดินแดนแห่งความมหัศจรรย์กลางท้องทุ่ง - ตรัง
ภายใต้เขาหินปูนเล็กๆ บนพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ สูงจากพื้นดิน 120 เมตร ยาวประมาณ 850 เมตร กับหินงอกหินย...

เว็บไซต์พันธมิตรผู้สนับสนุน

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ

 กรุณา เข้าสู่ระบบ หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
 หรือ ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสมาชิกใหม่*รูปภาพหรือข้อความที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการส่งเรื่องจากบุคคลทั่วไป เวบไซต์ เมืองไทย 360 องศา ดอทคอม มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นทั้งสิ้น
หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปครับ :)